tirsdag 6. september 2011

Anstendighet i eldreomsorgen

I Trysil Høyres program foran høstens kommunevalg er et av punktene at de ønsker valgfrihet og styrket brukermedvirkning i eldreomsorgen. Institusjonsplasser finansieres delvis av brukerne sjøl, altså er det kommunale sjukehjemmet en delvis privatfinansiert virksomhet. Sjøl om det offentlige setter et tak på egenbetalingen kan kommunen kreve inntil 85 % av en beboers inntekt som betaling for oppholdet på sjukehjemmet. Det skulle da bare mangle om ikke de som bor på sjukehjemmet skal være med og påvirke sin hverdag! Sosialistene møter Høyres forslag om konkurranseutsetting og økt valgfrihet med utsagnet om at de med det vil sette bestemor ut på anbud. Det handler ikke om å sette bestemor ut på anbud, men at bestemor skal ha mulighet til å være med og bestemme hvordan pengene hennes skal brukes. Ikke urimelig det, synes jeg.