onsdag 5. september 2012

Å VÆRE SOROPTIMIST

Hva betyr det for meg?


Jeg har vært med i Trysil Soroptimistklubb siden starten i 1994. Soroptimist kommer av soror som betyr søster og optima som betyr best, altså det beste for kvinner. Klubben vår er del av et verdensomspennende nettverk av yrkesaktive kvinner som har samme visjon. Vi arbeider for kvinners og jenters muligheter til egen og felles utvikling, slik at de når sine mål og er talskvinner for å skape et sterkt, fredelig verdenssamfunn.

Vi har en appell som vi leser ved starten av hvert møte. Den lyder slik:
La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss sette oss høye mål, og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar. 

Her er nettsidene til Norgesunionen

Hvorfor er jeg Soroptimist?

Jeg er fascinert av det internasjonale engasjementet. Det er fantastisk å tenke på at kvinner over hele verden har samme visjonen og jobber med de samme prosjektene. Det gir er en veldig styrke og et stort fellesskap.

Jeg har fått masse kunnskap gjennom årene, og lært veldig mye. I Soroptimismen er spredning av kunnskap og etablering av gode holdninger sentralt, og bedriftsbesøk og interessante foredrag er kjempeviktige i så måte. Yrkesforedrag, der medlemmene presenterer sine yrker, har også en viktig plass i klubblivet. En håper at kunnskap og holdninger skal munne ut i konkret handling av forskjellig slag, og vi har et motto: awareness - advocacy - action.

Jeg har opplevd egen, personlig utvikling gjennom de snart 20 årene jeg har vært Soroptimist. Som leder av hovedkomiteen for R&L-møtet vi arrangerte i Trysil, fikk jeg mulighet til å lede gjennomføringen av et stort og vellykket prosjekt. Det ville jeg ikke fått uten Soroptimismen.

Jeg har fått gode venninner både i Trysil og ellers i landet. Gjennom arbeidet i klubben, med prosjektene våre og det vi har vært gjennom som klubb, har jeg fått et nært og godt vennskap med Trysil-damer fra ulike miljøer. Det er godt å tenke på, og når det kommer til stykket, kanskje det viktigste med Soroptimismen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar